Zabudowa wielorodzinna z usługami – Garby/Swarzędz

670 000

Opis

Działka pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami w parterze – 10MW/U (Uchwała nr XLIX/451/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu). Działka nr 129/14 i 129/12 przy skrzyżowaniu ulicy Tuleckiej i Akacjowej.

Parametry zabudowy:

Maksymalna powierzchnia zabudowy: 35% powierzchni działki,

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 30% powierzchni działki,

3 kondygnacje nadziemne do 11 metrów od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,

Dachy płaskie,

Miejsca postojowe: 1,5 miejsca postojowego na jeden lokal mieszkalny; 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu o funkcji administracyjnej lub biurowej; 3 miejsca postojowe na 120 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu o innej funkcji usługowej (np. handel).

Media: Sieć energetyczna na działce (słup niskiego napięcia stojący na działce do skablowania). Sieć wodociągowa na działce. Sieć kanalizacyjna i gazowa przy działce.

Posiadamy aktualna mapę zasadniczą z położeniem mediów.

Komunikacja: Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu dojazd do działki poprzez ulicę Spółdzielczą.

Działka płaska, bez nasadzeń, opłotowana z tymczasową bramą wjazdową od ulicy Akacjowej. Teren graniczy z powstającym Osiedlem Estetycznym – nową inwestycją deweloperską w Garbach.

Zapraszamy do rozmów.

Okolica/Widok na mapie