Usługi/Handel MPZP 1Ha, ul. Lema/Leśmiana. P,W,G,K

Usługi/Handel MPZP 1Ha, ul. Lema/Leśmiana. P,W,G,K

600 000

+48 61 624 22 00

Zapytaj o ofertę

516 322 077

Email

Opis

Grunt Usługowy z Możliwością Prowadzenia Handlu.

Przedstawiamy Państwu grunt oraz koncepcję jego zabudowy.

Teren objęty MPZP (uchwała L/342/13 symbol „U”), który dopuszcza:

– zabudowę 60% powierzchni działki

– utrzymanie 20% powierzchni działki na strefę biologicznie czynną

– prowadzenie handlu z powierzchnią sprzedaży nie przekraczającą 2000 m2

– budynki do 12 metrów wysokości

– podział terenu na działki nie mniejsze niż 2500 m2

– usytuowanie nośników reklamowych o powierzchni do 20 m2 każdy

Całkowita powierzchnia działki to ponad 2 ha. Możliwa opcja sprzedaży to połowa gruntu w cenie 600.000,00 zł za 1 ha.

Dojazd do działki od ul. Lema (płyty betonowe) oraz od ul. Leśmiana (droga utwardzona).

W ul. Lema znajduje się prąd i gaz a w ul. Leśmiana woda i kanalizacja. Posiadamy aktualną mapę z położeniem mediów.

Nad działką przebiega linia średniego napięcia SN-15kV z obszarem ochronnym o szerokości 5 metrów – obszar zaznaczony na wizualizacji.

Grunt w użytkowaniu wieczystym do 2091 roku. Opłata za użytkowanie wieczyste była uaktualniana w 2014 roku i wynosi obecnie 18 tys. zł./rok.

Polecam i zapraszam na spotkanie z właścicielem gruntu.

Zobacz na mapie