Teren MN/U Jasin, gmina Swarzędz 1 Ha.

1 160 000

Opis

Działki budowlane w Jasiniu, gmina Swarzędz, położone przy ulicy Zygmunta Grudzińskiego.

Teren posiada prawomocnie wydaną decyzję o warunkach zabudowy z 2008 roku dla 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących.

Obecnie toczy się procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część północną obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa – CZĘŚĆ POŁUDNIOWA B. Symbol 10 MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa lub mieszana.

Kolejne etapy uchwalania planu można śledzić na stronie urzędu:bip.swarzedz.eu/index.php?id=194

W przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej maksymalna powierzchnia zabudowy to 40% a usługowej i mieszanej – 50%. Maksymalna wysokość budynku – 10 metrów (2 kondygnacje). Możliwe dachy płaskie.

Media:

W ul. Zygmunta Grudzińskiego i w ulicy Kazimierza sieć energetyczna, wodociągowa oraz gazowa. Brak kanalizacji – należy zastosować bezodpływowe zbiorniki do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej.

Całkowita powierzchnia terenu 10.006 mkw z czego 3198 mkw zostanie przeznaczona pod drogi (22KDD i 23KDD jako drogi gminne oraz 1KDG jako projektowana obwodnica Swarzędza).

Na powierzchnię całkowitą (10.006 mkw) składają się następujące działki:

nr 91/2 – 1500 mkw

nr 91/4 – 212 mkw

nr 91/5 – 1042 mkw

nr 91/6 – 162 mkw

nr 91/7 – 82 mkw

nr 91/8 – 927 mkw

nr 91/9 – 186 mkw

nr 91/10 – 2019 mkw

nr 91/12 – 1147 mkw

nr 91/13 – 1362 mkw

nr 91/15 – 91 mkw

nr 91/16 – 93 mkw

nr 91/17 – 169 mkw

nr 91/18 – 798 mkw

nr 91/19 – 216 mkw

Zapraszamy do rozmów. Sprzedaż bez VAT.

Okolica/Widok na mapie