Teren inwestycyjny w Poznaniu przy ul. Krańcowej 5

7 215 000

Opis

Przedstawiamy Państwu teren inwestycyjny w Poznaniu przy ul. Krańcowej 5 z koncepcją zabudowy dla kompleksu budynków domów studenckich i biurowych z usługami w parterach.  

Koncepcja przedstawia zabudowę czterema budynkami pięciokondygnacyjnymi wraz z płytą parkingową. Bilans terenu dla naszej koncepcji zakłada uzyskanie około 7.480 m2 PUM-u dla całej inwestycji.

Na terenie toczy się procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [Vw] i jest na końcowym etapie przed uchwaleniem.

Założenia z projektu MPZP:

1U/P – tereny zabudowy usługowej lub obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Maksymalna powierzchnia zabudowy: 65%.

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 10%.

Wysokość zabudowy: budynki do 17 metrów, urządzenia budowlane i budowle: 49 metrów.

Teren uzbrojony, ogrodzony. Stan prawny: Pełna własność, osoba fizyczna.

Zapraszam do rozmów.

Okolica/Widok na mapie