Teren AG przy A2: magazyny/składy/produkcja/usługi

8 250 000

Opis

Przedstawiamy Państwu teren przemysłowy o powierzchni 5,5 ha sąsiadujący z autostradą A2 – powiat poznański, gmina Kleszczewo, obręb Śródka.

Trwają prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego, które zakładają zmianę parametrów zabudowy:

Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

Powierzchnia zabudowy: max 70%.

Zakładane jest zwiększenie wysokości budynków z 12 do 20 metrów.

Zmniejszono powierzchnię biologicznie czynną z 30% do 15%.

Dojazd droga asfaltową.

Media: Sieć wodociągowa, elektroenergetyczna i gazowa w ulicy Logistycznej.

Zapraszamy do rozmów.

Okolica/Widok na mapie