Grunt pod usługi 1,6 ha. Poznań-Krzesiny, przy A2.

2 880 000

Opis

Teren usługowy przy autostradzie 1,6 ha. Poznań ul. Pokrzywno, dz. nr 5/10, obręb Krzesiny.

Przeznaczenie terenu:

Zgodnie z opracowywanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Pokrzywno – Garaszewo część B” teren przeznaczony jest pod obiekty usługowe, handlowe oraz magazyny.Projekt MPZP do wglądu w naszym biurze na Tęczowej 8.

Maksymalna powierzchnia zabudowy: 65% powierzchni działki. Wysokość budynków do 12 metrów. Możliwy podział terenu na działki nie mniejsze niż 2000 mkw.

Komunikacja:

Obecnie wjazd na działkę drogą wewnętrzną z ulicy Pokrzywno. Droga pokryta kostką brukową.

W toczącym się miejscowym planie wjazd zapewniony będzie z drogi zbiorczej.

Media:

Prąd na działce. Sieć wodna, kanalizacyjna i gazowa w ul. Pokrzywno.

Właściciel posiada projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę budynku gospodarczego.

Zapraszamy na spotkanie.

Okolica/Widok na mapie